RØDT MON-BÆLTE

JEG KAN:

1. Lave Momtong bakatmakki  - Udadgående blokering i midtersektion

2. Lave Bandae jireugi  - Slag samme arm/samme ben

3. Lave Baro jureugi  - Slag med modsat arm/ben

 

JEG VED:

1. Bandae betyder samme

2. Baro betyder modsat

3. Hvordan jeg hilser på træneren, når jeg står som højre fløjmand

4. Shijak betyder begynd