Bestyrelsen

Jesper Hjarup Andersen

Formand

Ebbe Vang

Kasserer

Thomas Caspersen Nielsen

Medlemsansvarlig

Jeannette Schröder

Aktivitetsansvarlig

Peter Høier

Træneransvarlig

Martin Løvendahl Tjørnum

Fundraiser

Bjarke Sørensen

PR