PENSUM FOR MON-BÆLTER I HTKD

Holbæk Taekwondo klubs mon-pensum er bygget op over DTaF’s pensum til 10. og 9. kup.

Selve træningen er planlagt til at vare 60 minutter, fordelt på ca. 2/3 opvarmning og leg med motoriske og konditionsmæssige øvelser. Den resterende 1/3 vil være decideret taekwondotræning med simple handlinger og øvelser.  Der lægges op til at træningen varieres, så der f.eks. bruge 10 minutter på leg, 5 minutter på stande, 5 minutter med leg osv.

Mon-pensummet betyder ikke, at man udelukkende lærer teknikker, der hører til sin kommende bæltegrad, men er udtryk for, hvad eleven skal kunne. F.eks. kan en elev med orange mon-bælte sagtens træne teknikker til blåt mon-bælte, men skal til bælteprøve blot kunne det, der hører til bæltegraden.

Til første bælteprøve, gult mon-bælte, skal eleverne kunne høre efter trænerens kommandoer, dvs. vænne sig til og lære disciplinen under træningen.

Derefter bygges der gradvist på, så pensum til blåt mon-bælte med rød streg svarer til DTF 10. kup (gul snip).  Pensum til Sort mon-bælte svarer til DTF 9.kup (gult bælte).

Til alle bælteprøver skal eleven kunne pensum til alle foregående bæltegrader.

Alle bælteprøver bliver afholdt med mulighed for at forældre kan være tilskuere, og efter hver prøve vil der være en ceremoni med bælteoverrækkelse.

Når barnet bliver otte år skal det til en regulær graduering, hvorved mon-bæltet konverteres til bæltesystemet fra DTaF.

Pensum kan downloades her eller læses på de følgende sider.

Gult mon

Orange mon

Grønt mon

Blåt mon

Blåt mon med rød streg

Rødt mon

Rødt mon med sort streg

Rødt mon med 2 sorte streger

Rødt mon med 3 sorte streger

Sort mon