Realistisk selvforsvar med Henrik Frost

søndag, 14. april klokken 10:00
14. april kl. 10:00 til 17:00

Roedsvej 10
Roedsvej 10, 4300 Holbæk, Denmark
6
Deltagere
1
Inviteret
image

Kom til realistisk selvforsvar i Holbæk Taekwondo med Henrik Frost

MÅLGRUPPE:
Mænd/kvinder: Min. 15 år gammel og 8.kup/kyo eller 1 års kampsportserfaring uanset stilart.

Få viden og inspiration til din selvforsvarstræning som instruktør eller udøver.
Viden om kampstress kan også anvendes effektivt inden for alle konkurrenceformer.

UNDERVISER:
Henrik Frost, 8.dan i Taekwondo.
Henrik har mere end 40 års kampsportserfaring og heraf de 37 som instruktør . Han har arbejdet i Politiet i mere end 25 år, hvor han har undervist i selvforsvar/nærkamp de sidste 20 år. Han har specialiseret sig i realistisk selvforsvar og kampstress og underviser ud fra de samme læringsprincipper, som anvendes i Politiet og Forsvaret.


TID/PROGRAM:
10:00 - 10:15  Ankomst og velkomst
10:15 - 11:45: Teoretisk opæg om kamstress og selvforsvar
11:45 - 12:30: Frokost
12:30 - 14:30: Undervisning 1
14:30 - 14:45 Pause
14:45 - 16:30: Undervisning 2
16:30 - 16:45 Spørgsmål, evaluering og afslutning


MEDBRING:
Afslappet træningstøj, der kan tåle at blive hevet i, tandbeskytter og skridtbeskytter.

 

KURSUSINDHOLD:
Kampstress rammer alle, der udsættes for en høj grad af aggression fra et andet menneske, et overfald, en voldtægt eller lign. Men hvad er kampstress og hvordan påvirker den din evne til at anvende indlært selvforsvar i en rigtig overfaldssituation? Og hvordan mindsker du denne påvirkning?

At udøve selvforsvar, der samtidig er lovlig og proportional med et angrebs farlighed kan virke meget svært og uoverskueligt, men på kurset vil du få nogle simple, men effektive værktøjer, der vil give dig et langt større overblik og mere resolut handlekraft i stressende og aggressive konflikter.

Kurset består af et foredrag om, hvad ”kampstress” er, hvordan kampstress påvirker din krop og din hjerne i et miljø, hvor du oplever frygt, lige som du vil få redskaber til at undgå, at du bliver et voldsoffer (bl.a. via viden om den psykiske optakt, deeskalering og kropssprog).

Derefter vil der være to praktiske lektioner, hvor du vil træne de værktøjer, der kan hjælpe dig til ikke at lade ”kampstressen” få lov at vinde og efterlade dig i en tilstand af hjælpeløshed.

Strategiske bevægelsesformer, anvendelse af effektiv kropspositur og verbale virkemidler, effektive selvforsvarsteknikker og scenarietræning er eksempler på disse værktøjer.

Indlæringsprincipperne følger samme koncept, som bruges i Politiet og Forsvaret, hvor realisme og effektivitet er et ufravigeligt udgangspunkt i uddannelse og træning.

 

6
Deltagere
1
Inviteret
Pris:
  • Kursus i selvforsvar - 350,00 DKK
Tilmeldingsfrist: